• komplet přístroje Craftgen PCL
    komplet přístroje Craftgen PCL
  • přepravní obal
    přepravní obal

Plasma generátorPředstavujeme Vám po dlouhodobém vývoji náš nový přístroj Craftgen PCL. Na rozdíl od frekvenčního generátoru Craftgen PC Zapper (CPZ), kde jsou pro kontaktní přenos signálu nutné elektrody, u plasma přístroje Craftgen PCL (plasmaCraft) toto odpadá, protože je určen pro bezkontaktní přenos signálu.

Upozornění: Craftgen PCL není zdravotnický prostředek.

Naším cílem a snahou bylo vytvořit kvalitní koncepci se snadnou mobilitou a především dostupnější cenou na poli plazmových generátorů. Díky zkušenostem při vývoji přístroje Craftgen PC Zapper a přes nemalé technické problémy se nám nakonec podařilo zkonstruovat koncepci přístroje postavenou na principu nízkoteplotní plazmy, který kombinuje objevy velikánů, jako byl Nikola Tesla a Royal Raymond Rife. Naším cílem bylo především vytvořit koncepci přístroje, jehož pořizovací cena nebude obsahovat již šesti místnou cifru, ale bude přístupná co nejširší vrstvě lidí, při udržení si kroku s podstatně dražšími přístroji nejen na českém trhu. Naše koncepce je také revoluční tím, že již používá jednoelektrodový systém, který má oproti dvouelektrodovému systému jednoznačnou výhodu v nesrovnatelně delší životnosti plasma lampy a její ceně. Dalším požadavkem na koncepci přístroje byla jeho snadná mobilita, aby jej bylo možné stejně jako všechny naše přístroje brát bez omezení kdekoliv sebou a nebylo zapotřebí pro jeho přenos již masivní "lodní" kufr, fyzicky zdatného jedince, dále velký zavazadlový prostor v automobilu a pak pro jeho následné umístění v místnosti také robustní podstavec o ploše velkého pracovního stolu. Proto jsme zvolili dnes již naprosto standardní oddělenou koncepci síťového napájení přístroje, čímž rozměry a celková hmotnost přístroje, tak mohli být ještě menší. Stejně tak vše potřebné přístroj Craftgen PCL již automaticky obsahuje a není potřeba si tak připlácet nic navíc, tj. za jeho další součásti. Přístroj Craftgen PCL je rovněž vhodný všude tam, kde chceme signálem pokrýt pouze místnost, ve které je přístroj umístěn a jednoduše tak zabránit znehodnocení homeopatických preparátů umístěných i v jiných přilehlých místnostech, aniž by bylo nutné tyto preparáty poměrně pracně a složitě chránit, což si mnoho uživatelů ani neuvědomuje. Příliš nadbytečný výkon u podobných přístrojů je pak také daní za poměrně malou výdrž finančně dosti náročné spotřební součásti v podobě plasmové lampy (cena tady může dosahovat až hranice 20 000 kč), jejichž životnost se v reále pohybuje v průměru do 3 000 hod. Navíc maximální doba jejich životnosti nejde stejně, jako doba jejich maximální výkonnosti ani u typu těchto plasma lamp zaručit, obdobně jako např. konstrukčně shodných X-ray lamp viz. zde, což není u již tak drahých přístrojů chyba, ale konstrukční vlastnost těchto lamp. Jelikož se při vývoji všech našich přístrojů snažíme jít vždy vlastní cestou, aniž bychom pouze slepě následovali chyby a nedostatky jiných koncepcí, kde jsou mnohdy až nesmyslné parametry stavěny nad to podstatné, tj. účinností přístroje, hledáme především inovační řešení a vznikají tak mnohdy zcela nové koncepce o jejichž nesporné kvalitě se již řada uživatelů mohla sama přesvědčit. Bohužel ale i tady existují ortodoxní názory a idealizované předsudky některých výrobců, kteří pouze svou koncepci považují zaslepeně za jedinou správnou a to i přesto, že se i v jejich případě nejedná o původní tj. "čistokrevnou" koncepci, ale také o pozměněnou konstrukci, o čemž již raději mlčí. Tento z našeho pohledu velmi zvláštní přístup o mnohém vypovídá. Na rozdíl od těchto výrobců totiž neprohlašujeme koncepce žádného našeho přístroje za původní, mnohdy až dogmaticky idealizovanou myšlenku se všemi jejími nedostatky, ale otevřeně prezentujeme vlastní, mnohdy až revoluční koncepce, jež tyto nedostatky řeší a splňují tak požadavky, které jsou na ně kladeny. Díky ohlasu spokojených uživatelů víme, že je toto cesta správným směrem, stejně tak můžeme být poslední dobou svědky, že i některé nadčasové funkce našich přístrojů, se začínají objevovat i u jiných výrobců, kteří je dříve odmítali a nepovažovali za důležité.

Děkujeme také všem příznivcům našich přístrojů za podporu a na základě jejich upozornění o dalším nesmyslném napadání konkurence jsme napsali toto naše vyjádření.

Obrázek níže znázorňuje všechna pole, které je schopen přístroj Craftgen PCL také generovat. Každý přístroj prochází  procesem kalibrace, čili manuálním nastavováním a testováním jeho optimálního výkonu, neboť jedině tak je zaručena jeho správná funkčnost. Nezaměňujte proto náš přístroj s jinými přístroji, které používají pouze napojení frekvenčního generátoru na plasma lampu, jak je možné také vidět v poněkud úsměvném českém videu na youtube.com, protože dosažení generování těchto polí, navíc ve výrazně silnějším dosahu je již tady složitější, tím spíše za podmínek galvanického oddělení přístroje a dodržení přenosu nezkresleného signálu (frekvencí) a všech jeho složek na potřebnou vzdálenost ve všech směrech. Poslední dobou jsou také v kurzu různé rádoby napodobeniny někdy dokonce i v podobě plasma disků, kdy se jedná o pouhé až těžko uvěřitelné skládačky již hotových výrobku jiných firem původně určených k jinému účelu. Z těchto výrobků se pak pouze vytvoří jakási sestava (komplet) dekorativního osvětlení...nic víc, nic míň.
Některé napodobeniny našeho výrobku jdou i tak dalece, že neváhají ve svých návodech zneužít i popisu našeho přístroje (citace) a dokonce si přivlastňují i schématické znázornění generování polí v podobě obrázku níže, aniž by tyto napodobeniny byly schopné tato pole v dostatečném a v plném rozsahu generovat. Tímto počinem mystifikují a tím poškozují nejen samotné uživatele, ale rovněž zneužívají popisu, který se vztahuje pouze k výrobku Craftgen PCL. Bližší obrázek o takových skládačkových napodobeninách si můžete udělat zde.
Přístroj Craftgen PCL je rovněž konstruován pro snadné nastavování a ovládání pomocí PC. Zařízení je totiž ovládáno softwarově, tj. pomocí programu po připojení k notebooku, netbooku, případně PC. Nicméně jeho obsluha je velmi jednoduchá a intuitivní. Součástí přístroje je rovněž instalační CD, které umožní pomocí interaktivního menu potřebné programy lehce na počítač nainstalovat. Přístroj je dodáván i ve variantě s předinstalovaným notebookem, kde je již vše potřebné. Součástí přístroje je přehledný návod k používání v podobě průvodce krok za krokem, který uživatele provede nainstalováním potřebného software, připojením a obsluhou.

Přednosti přístroje:
• Velmi snadná obsluha za předpokladu základních znalostí práce s počítačem.
• Přednastavené frekvenční sestavy.
• Obsahuje velmi bohatou databázi frekvenčních sestav. Po instalaci je k dispozici až 2380 základních frekvenčních sestav, které jsou rozlišeny dle názvu, umožňující tak jejich snadnou identifikaci a použití, případně je lze dále uživatelsky snadno a rychle upravovat. Vzhledem k počtu základních frekvenčních sestav zde nechybí ani možnost vyhledávání nebo abecední filtr.
• Žádné zbytečné složitosti při ovládání a samotném nastavování.
• Základní obsluha je omezena pouze na připojení zařízení k počítači pomocí konektorů a spuštění obslužného programu pomocí zástupce na ploše a výběru požadované frekvenční sestavy. Vše potřebné je již přednastaveno. 
• Přehledný a uživatelsky přívětivý manuál s obrázky v podobě krok za krokem.
• Cena přístroje vzhledem k jeho možnostem a oproti jiným přístrojům svého druhu.
• Cena náhradní lampy je rovněž nesrovnatelně nižší (3850kč se servisní výměnou a nastavením přístroje).
• Velikost, hmotnost a tím i mobilita přístroje a jeho následné umístění v místnosti, což je především u panelákových bytů, kde je počítáno s každým volným místem nezanedbatelný údaj.
• Součástí přístroje je rovněž obslužný program Craftgen FQw pro snadnou tvorbu vlastních frekv. sestav a jejich úprav (editace). Je záměrně rozdělen na dvě části, kdy základní část umožňuje, co nejsnadnější používání ve stylu " najdi a spusť ". Druhá část již umožňuje veškeré úpravy uvedené níže.

Obslužný program Craftgen FQw umožňuje následující:
• Seřazení jednotlivých frekvencí, odstranění duplicitních frekvencí, rychlou a snadnou úpravu času trvání frekvencí obsažených v sestavě (sestavách) a tím i dobu chodu frekv. sestavy, čímž lze celkový čas generování snadno prodloužit nebo zkrátit.
• Vytváření vlastních frekv. sestav dle vlastních potřeb a představ nebo používat stávající frekv. sestavy, které lze dále upravovat.
• Možnost používat přístroj vícero uživateli, díky schopnosti si vytvářet neomezené množství vlastních frekv. sestav, aniž by bylo potřeba pokaždé přístroj složitě a zdlouhavě přenastavovat, vše se provádí velmi rychle, snadno a intuitivně.
• Hromadnou změnu času u všech uživatelem vybraných frekv. sestav.
• Neomezený a ničím limitovaný počet frekv.sestav.
• Díky možnosti těchto uvedených změn se nejedná o tzv. uzamčený systém, kdy další rozšiřování počtu frek. sestav, nebo jejich změn je nutný zpoplatněný servisní zásah výrobce přístroje. Všechny změny si může velmi snadno a rychle provést přímo uživatel přístroje.
• Tvorba vlastních frekv. sestav.
• Možnost vyhledávání slova nebo jeho části v názvech databází, frekvenčních sestav, nebo poznámkách obsažených ve frekv. sestavách.
• Filtrování databází a frekv. sestav pomocí abecedního filtru.
• Funkce sweepu pomocí integrované aplikace Sweep FQw a tvorba vlastních sweep frekvenčních sestav.
• Přepočty frekvečních hodnot pomocí integrované aplikace.
• Funkce Autoplay pro automatické přehrávání všech frekvenčních sestav obsažených v databázi.
• Automatické konvertory pro tvorbu vlastních frekvenčních sestav ze seznamů frekvencí dostupných na internetu.
• Možnost tisku jednotlivých frekvenčních sestav.
• Rychlá a jednoduchá záloha všech, tj. i vlastních frekv. sestav i na nízkokapacitní záznamová média.
• Uživatelé přístroje mohou rovněž snadno sdílet své vlastní frekvenční sestavy, které si mohou předávat i prostřednictvím elektronické pošty nebo internetu, kdy stačí takto získanou frekvenční sestavu v podobě souboru pouze nakopírovat do databáze programu.
• Generování frekvencí až na dvě desetinná místa.
• Mnoho dalších uživatelsky přívětivých funkcí uvedených v návodu k přístroji.

Technická specifikace:
• 3 provozní režimy (dva pro nastavení výkonu přístroje a jeden servisní režim pro kontrolu funkčnosti přístroje a stavu plasma lampy)
• Možnost ruční regulace výkonu na nejsilnějším provozním režimu
• Vstupní frekvenční rozsah 1Hz - 20 000Hz
• Výstupní harmonický frekvenční rozsah: do 3MHz
• Rozměry hliníkového boxu: 45 x 22 x 19 cm
• Rozměry přístroje: 18 x 15 x 26 cm
• Externí napájení: AC 230V / DC 12V
• Celková hmotnost kompletu s přepravním hliníkovým obalem: 4kg
• Dosah přístroje: 1,8m kruhově ve všech směrech

* V případě informačních přípravků je nutno zachovat jejich odstup od přístroje Craftgen PCL, který je vchodu minimálně 5m, aby nedošlo k jejich znehodnocení. Podrobnější info naleznete zde.

Požadavky na počítač:
• Operační systém Windows (XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Win 7 32/64bit, Win 8 / 8.1 32/64bit, Win 10 32/64bit, Win 11)
• Procesor Pentium II a výše
• RAM 128MB a výše
• Port USB 1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1 / 3.2

Doplňující info:
Starší obslužný program pro operační systém Windows 98, ME, 2000, XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Win 7 32/64bit byl součásti přístrojů do data prodeje 6.4.2015.
Vzhledem k tomu, že stávající rozlišení programu nemusí každému vyhovovat je zde uveden popis, jak toto základní nastavení po instalaci programu je možné, ale není nutné, změnit.
Prodejní verze s netbookem / notebookem tuto úpravu nastavení již automaticky obsahovala.

Upgrade editační aplikace HSCraftgen, která byla součásti staršího obslužného programu je ke stažení zde. Týká se pouze přístrojů do data prodeje 27.2.2013.

Další frekvenční sestavy ke stažení najdete zde.

Nový obslužný program Craftgen FQw, bližší info zde, pro operační systém Windows XP 32/64bit, Vista 32/64bit, Win 7 32/64bit, Win 8 / 8.1 32/ 64bit, Win 10 32/64bit, Win 11 je součásti přístrojů od data prodeje 10.4.2015.
Je možné jej zakoupit dodatečně i pro starší přístroje vyrobených do data prodeje 6.4.2015. V objednávce je nutno vždy uvádět S.N. číslo z výrobního štítku umístěného zespodu přístroje, které je následně použito pro generování hesla pro instalaci programu.


Varianta A  (inovovaný model) :
Tato základní varianta obsahuje na fotografii vyobrazený komplet.

Komplet obsahuje:
• přístroj Craftgen PCL (PlasmaCraft)
• hliníkový obal přístroje
• napájecí síťový adaptér  AC 230V / DC 12V
• síťový kabel pro napájecí adaptér
• obslužný program Craftgen FQw pro OS Windows na instalačním CD s možností stažení jeho obsahu i online
• návod pro obsluhu
• záruční list


Varianta B  (inovovaný model):
Tato varianta je navíc vybavena novým notebookem s operačním systémem Windows (bližší specifikace notebooku zde), s již nainstalovaným a přednastaveným ovládacím programem Craftgen FQw, pro co nejsnadnější obsluhu celého kompletu.
          
Komplet obsahuje:
• přístroj Craftgen PCL (PlasmaCraft)
• hliníkový obal přístroje
• přednastavený notebook (dle aktuální nabídky)
• napájecí síťový adaptér  AC 230V / DC 12V
• síťový kabel pro napájecí adaptér
• obslužný program Craftgen FQw pro OS Windows na instalačním CD s možností stažení jeho obsahu i online
• návod pro obsluhu
• záruční list


Varianta C  (inovovaný model):   Prodej ukončen
Tato varianta je vybavena 8" počítačem (obdoba tabletu) s micro SD kartou a s operačním systémem Android. Součásti počítače je již zcela nový obslužný program Craftgen FQ, která posouvá použití přístroje Craftgen PCL ještě mnohem dále, nejen díky její propracovanosti a zároveň jednoduchosti obsluhy, ale i díky jejím novým užitným vlastnostem. Při vývoji této aplikace byl kladen také velký důraz na co nejpřívětivější a srozumitelné ovládání, které je příznačné pro OS Android, kde nebude uživatel tápat, jako u jiných uživatelsky nepřívětivých programů v této oblasti. Přesto, že se jedná o 8" velikost displeje, velikost písma a tím i čitelnost předčí i daleko větší LCD monitory. Velikost písma lze totiž i snadno upravovat. Je možné provést i připojení počítače přes mini HDMI na TV nebo LCD monitor o libovolné velikosti, neboť dodávaný počítač podporuje i mnohem větší rozlišení. Počítač je možné provozovat z interní baterie nebo napájecího zdroje. Jeho součásti je rovněž standardní klávesnice a mini počítačová myš pro co nejsnadnější obsluhu. Pevný obal počítače, jehož součástí je i klávesnice je o něco málo větší než je formát A5 a hmotnost nepřesahuje 800g, čili je lehký a tím i velmi snadno mobilní.

 

Ilustrační náhledy hlavních obrazovek programu Craftgen FQ pro OS Android, (po kliknutí na obrázek se zobrazí náhled v plném rozlišení 1024x768):
 

Možnosti programu Craftgen FQ:
• Jednoduché ovládání pro přehrávání frekvenčních sestav, buď pomocí integrovaných tlačítek v programu, nebo pomocí klávesových zkratek.
• Tvorba neomezeného počtu vlastních databází a frekvenčních sestav libovolného názvu.
• Bohaté možnosti úprav databází a frekvenčních sestav s možností zapisování vlastních poznámek pomocí integrované aplikace Editace FQ.
• Možnost vyhledávání slova nebo jeho části v názvech databází nebo frekvenčních sestavách.
• Filtrování databází a frekv. sestav pomocí abecedního filtru.
• Funkce sweepu pomocí integrované aplikace Sweep FQ a tvorba vlastních sweep frekvenčních sestav.
• Přepočty frekvečních hodnot pomocí integrované aplikace Calc FQ.
• Funkce Autoplay pro automatické přehrávání všech frekvenčních sestav obsažených v databázi.
• Automatické konvertory pro tvorbu vlastních frekvenčních sestav ze seznamů frekvencí dostupných na internetu.
• Kompatibilita databází a frekvenčních sestav se starší verzí obslužného programu.

Komplet obsahuje:
• přístroj Craftgen PCL (PlasmaCraft)
• hliníkový obal přístroje
• přednastavený 8" počítač s pevným obalem se zabudovanou klávesnicí a obslužným programem Craftgen FQ pro OS Android
• mini notebooková myš, mini USB hub (rozbočovač), OTG redukce micro USB, micro SDHC karta, USB čtečka micro SD karty
• napájecí síťový adaptér  AC 230V / DC 12V
• síťový kabel pro napájecí adaptér
• návod pro obsluhu
• záruční list


Plasma generátor Craftgen PCL (PlasmaCraft) je možné zakoupit přímo prostřednictvím našeho eshopu, kde je možno si vybrat i prodejní variantu přístroje.

 
Info:
14.2.2021 - Nová frekvenční sestava 2/2021 ke stažení zde.

11.3.2020 - Nová frekvenční sestava 3/2020 ke stažení zde.

21.11.2017 - upgrade obslužného programu Craftgen FQw pro operační systém Windows
Nová aktualizace obslužného programu Craftgen FQw na verzi 1.004. Podrobnější popis aktualizace a její stažení zde.

10.4.2015 - nový obslužný program Craftgen FQw pro operační systém Windows
Součástí přístrojů Craftgen PCL v prodejní variantě A a B je od 10.4.2015 nový obslužný program Craftgen FQw, bližší info zde.

7.7.2014 - upgrade přístroje Craftgen PCL
Vzhledem k častému dotazu uvádíme upřesňující informace. Upgrade starší verze přístroje na novější verzi je určitě možný, nicméně je zde nutný dosti obsáhlí servisní zásah (výměna řídicí jednotky, úprava výkonové části a výměna skleněné lampy za nový typ a nastavení přístroje). Finální cena tohoto náročnějšího upgrade je 10 370kč.

11.4.2014 - nová verze přístroje Craftgen PCL
Kromě vývoje nových přístrojů, se snažíme naše stávající přístroje také zdokonalovat a neusnout, jak se říká na vavřínech, proto od 11.4.2014 je v prodeji inovovaný model přístroje Craftgen PCL, který zvedá pomyslnou laťku jednoelektrodového systému ještě výrazně výše. Tento přístroj má ve své výbavě standardně tři provozní režimy (I - 0 - II), nicméně i zde došlo ke změně vůči zažitým zvyklostem u původního modelu. Rovněž došlo k inovaci skleněné plasma lampy, která je vyráběna již z výrazně tvrdšího skla s upravenou plynnou směsí, což mimo jiné, také ještě více prodlužuje životnost plasma lampy. Také došlo ke zjednodušení nastavování výkonu v provozním režimu I a přístroj je již funkční na plný výkon od 1Hz (dříve od 5Hz).
Přesto, že došlo k výraznému navýšení užitných vlastností přístroje, snažili jsme se také, aby se to do konečné ceny přístroje promítlo opravdu minimálně, neboť se snažíme vyrábět nejen kvalitní, ale i cenově dostupnější přístroje.

10/2011 - Zahájení prodeje

Výrobce: Craftgen

Nákupní košík

Košík je prázdný

Plasma generátor
Obslužný program Craftgen FQw
Craftgen PC Zapper (CPZ)
Biorezonanční replikátor (CBR)