Obchodní podmínky
Všeobecné obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě Craftgen.cz.

Všeobecná ustanovení
Objednané zboží
Potvrzení objednávky
Ceny zboží
Zrušení objednávky
Doprava
Platba
Prodej Slovensko a EU
Odstoupení od smlouvy
Reklamace a záruky
Postup při reklamaci
Ochrana autorských práv
Ochrana osobních údajů
Odpovědnost
Platnost obchodních podmínekVšeobecná ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanoveními § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti prodávajícího (prodejce) a kupujícího (zákazníka) související s nákupem v internetovém obchodě dostupném z webové stránky www.craftgen.cz / www.craftgen.eu, jejímž provozovatelem je
Rostislav Gurecký
Bedrnova 2882
Ostrava 70030
IČO: 87283891
DIČ: neplátce DPH
E-mail:Objednané zboží
Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí internetového obchodu.
Zavazujeme se, že svým zákazníkům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze. Podmínkou pro naplnění platnosti Vaší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.


Potvrzení objednávky
Objednávka je přijata okamžitě a potvrzení Vaší objednávky je automaticky zasíláno na uvedenou emailovou adresu v objednávce. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.


Ceny zboží
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny uvedené v eshopu jsou konečné.
Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě.
Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.


Zrušení objednávky
Každá objednávka je závazná. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami, neboť bez zatržení souhlasu, tj. "Souhlasím s obchodními podmínkami", nelze objednávku dokončit a úspěšně tak odeslat. Kupující může stornovat objednávku bez udání důvodu nejpozději do odeslání zásilky. V případě stornování objednávky po odeslání zásilky nebo nevyzvednutí zásilky odeslané na dobírku, bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na přepravu zásilky (poštovné, balné, manipulační poplatek) ve výši 295,–Kč za jednu odeslanou objednávku. Nebude-li tato částka po vyzvání uhrazena do 14 kalendářních dnů, budeme nuceni provést zápis do centrálního registru dlužníků a zároveň upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazení vzniklých nákladů spojených s přepravou zboží), budou postoupeny k vymáhání včetně všech nákladů s tím spojené, třetí osobě.


Doprava
Zboží je odesíláno v nejkratším možném termínu. Výjimkou je zboží na zakázku, pokud není skladem, konkrétně přístroje Craftgen PCL (PlasmaCraft), kde může být doba dodání 3 až 4 týdny od objednání.
Zboží je výhradně zasíláno a to prostřednictvím přepravce PPL (Česká republika), GLS (Slovensko) nebo TopTrans (Česká republika a Slovensko) a v případě jiných zemí EU, pak prostřednictvím GLS. Místem dodání zboží je doručovací adresa uvedená kupujícím v objednávce. Cena dopravy uvedená v eshopu je platná pouze pro dodání na území České republiky a Slovenska. Pro dodání do jiných zemí EU, bude cena přepočítáná dle celkové hmotnosti, rozměru zásilky a platného ceníku přepravce. Po odeslání zboží vám přepravce automaticky zašle info o zásilce na email, popřípadě i na telefonní číslo (SMS) uvedené v objednávce.
Důležité: Jakmile Vám přepravce předá balík, je NUTNÉ zkontrolovat stav balíku. Pokud je jakkoliv poškozen nebo zdeformován, můžete jej převzít, ale musíte s přepravcem sepsat protokol o poškození balíku, který je povinen jej s vámi sepsat. Pokud po otevření balíku i přes jeho nepoškození zjistíte mechanické poškození zboží, neprodleně nás kontaktujte, zajistíme další postup reklamace. V případě nedodržení tohoto postupu nebude brán zřetel na poškození zboží přepravcem a následné reklamace nebudou vyřízeny.


Platba
Česká republika:menší zásilka:
převodem na účet z ČR: 165kč  (platba předem)
platba dobírkou: 185kč  (zboží je hrazeno u přepravce zásilky)


větší zásilka (přístroj Craftgen PCL nebo více kusů menších přístrojů):
převodem na účet z ČR: 350kč  (platba předem) (celková hmotnost zásilky 3,1 - 5kg)
platba dobírkou: 430kč (zboží je hrazeno u přepravce zásilky) (celková hmotnost zásilky 3,1 - 5kg)

Slovensko:


menší zásilka:

převodem na účet z SK: 245kč  (platba předem)


větší zásilka (přístroj Craftgen PCL nebo více kusů menších přístrojů):
převodem na účet z SK: 450kč  (platba předem) (celková hmotnost zásilky 3,1 - 5kg)

Země EU (dle ceníku přepravce) Prodej Slovensko, EU, mimo EU
V případě objednávky a zaslání zboží na Slovensko, do jiné země EU, popřípadě mimo EU je možné se na nás obrátit buď prostřednictvím emailové adresy craftgen@email.cz , nebo provést objednávku přímo prostřednictvím našeho eshopu, což je nejrychlejší způsob. V přehledu zboží v eshopu jsou zobrazeny i aktuální ceny v měně Euro. Automatická cenová kalkulace v eshopu po provedení objednávky bude sice v měně Kč, nicméně vám budou po potvrzení objednávky zaslány na váš email platební údaje a cenová kalkulace již v měně Euro. Na Slovensko zasíláme zásilky výhradně prostřednictvím přepravce GLS (menší zásilky o hmotnosti do 3kg), nebo prostřednictvím přepravce TopTrans (větší zásilky o hmotnosti 3,1 - 5kg).
Do jiných zemí EU pak prostřednictvím přepravce GLS, popřípadě České pošty. Do zemí mimo EU pak pouze prostřednictvím České pošty.


Odstoupení od smlouvy
Kupujete-li zboží jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČO), vztahuje se na uzavřenou kupní smlouvu občanský zákoník. Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit následující podmínky:

- Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, který je ke stažení zde. Vyplněný formulář odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat přímo na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího, viz. emailová adresa.
- Po vzájemné domluvě obou stran, musí být zboží prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Navrácené zboží musí být kompletní, včetně dokumentů ke zboží a nákupního dokladu a nesmí vykazovat známky používání nebo porušení ochranných plomb a prvků.
- Zboží musí být nepoužité, nepoškozené (včetně ochranných plomb a prvků na přístroji a jeho příslušenství).
- Pokud zboží obsahuje instalační médium (CD nebo DVD) s obslužným softwarem, nesmí být porušen jeho původní obal.
- Vrácené zboží nelze zaslat zpět dobírkou, ale jako běžný balík, nebo lépe prostřednictvím služby "Balík do ruky", kde je i zásilka automaticky pojištěna.
 
V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží a navrátit jej ve stejném stavu odesílateli, nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. V případě poškození ochranných plomb a prvků to může být až 80% z ceny zboží, nebo úplné odmítnutí vráceného zboží.
Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.
Zavazujeme se v případě nepoužitého, nepoškozeného a kompletního zboží vrátit zaplacenou částku. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy na bankovní účet, který nám kupující uvede. Za bezchybnost uvedení čísla bankovního účtu v písemné formě, na který má být částka navrácena je plně odpovědná osoba, která provádí navrácení zboží a tím odstupuje od smlouvy v uvedené lhůtě.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit.


Reklamace a záruky
Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem.
Podle ustanovení §428 odst (1) obchodního zákoníku, je kupující povinen reklamovat zboží bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil nebo zjistit měl po jeho doručení. Je-li na zboží poskytnuta záruční doba, musí být reklamace uplatněna v této době. Nedodržení záruční lhůty má za následek zánik práva kupujícího na její uplatnění. Záruční lhůta je stanovena v souladu s obchodním a občanským zákoníkem, pokud není uvedeno nebo sjednáno smluvními stranami jinak. Vždy je však nezbytné, aby kupující předložil záruční list.
Oznámení o reklamaci je kupující povinen oznámit na tento email, nebo písemně na adresu výrobce uvedenou na úvodní straně návodu k používání.
Prodávající v žádném případě neuznává záruku za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou, neodborným a nešetrným zacházením se zbožím, použitím a instalací, jež jsou v rozporu s pokyny výrobce uvedené v průvodních tiskopisech (návod k používání, záruční list). Záruka se dále nevztahuje na škody v důsledku živelných katastrof, přepětím nebo podpětím v domovní síti, násilného poškození nebo mechanického poškození (např. pádem), použitím při extrémních podmínkách (komerční použití nebo nonstop provoz) a v případech neoprávněného zásahu do výrobku (porušení plomb, pečetí, ochranných prvků). V případě zásahu do přístroje nekvalifikovanou osobou nebo servisní opravnou, která není výrobcem k opravám pověřena, záruka tímto pozbývá platnosti. Do servisní opravy přijímáme vždy pouze přístroje, které nevykazují neoprávněný zásah do výrobku (porušení plomb, pečetí, ochranných prvků). Záruka se rovněž nevztahuje na spotřební součásti (Ag elektrody, čistící houbičky, skleněné kádinky, návleky na elektrody, korková izolační podložka, náhradní membrány pro ionizátory vody, měřící elektroda pH metru).
Kupující je povinen výrobek, jehož vady jsou uplatňovány, předat prodávajícímu po následné písemné domluvě a to zasláním na adresu výrobce k opravě se základním příslušenstvím nebo po předchozí domluvě bez něj a vždy se záručním listem.
Vyhrazujeme si právo odmítnutí přístroje k záruční i mimozáruční opravě, který vykazuje zásah do přístroje neoprávněnou osobou nebo organizací a tím porušením ochranných plomb a prvků na přístroji.
Prodávající v žádném případě nepřebírá zodpovědnost za škody způsobených neodborným používáním zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími vlivy, událostmi, chybnou manipulací a v rozporu s upozorněními, které jsou uvedeny v doprovodném návodu k používání, jeli jím výrobek vybaven. Reklamace bude vyřízena nejpozději do třiceti dnů od jejího uplatnění u prodávajícího. Pro případy zde neuvedené platí přiměřené ust. § 409 – 470 a §619 – 627, přičemž prodávající i kupující je tímto reklamační řádem vázán.

Na všechny přístroje a příslušenství, mimo spotřebních součástí je záruční doba 2 roky.

Postup při reklamaci
- Informujte nás o reklamaci na tento e-mail, kde uveďte Vaše jméno a telefonický kontakt, název výrobku, S.N. číslo zespodu přístroje a popis závady. Telefonicky reklamace neřešíme, neboť potřebujeme mít toto v písemné, čili zdokumentovatelné podobě.
- Do 24 hodin (v pracovní dny) Vám budou zaslány informace o dalším postupu s adresou na zaslání zboží k reklamaci. 
- Přístroje k reklamaci přijímáme pouze poštou. Zboží zašlete nejlépe prostřednictvím České pošty jako "Balík do ruky" (ne na dobírku), kde je automaticky zásilka i pojištěna. Nezapomeňte na průvodní dopis s popisem závady a uvedenou zpětnou adresou, kde bude opravené zboží odesláno. Přiložte také záruční list v případě,  že jej výrobek obsahuje a pokud možno i kopii prodejního dokladu.
- Pokud je součástí zboží i přepravní box (kovový kufr), je nutné jej v tomto přepravním boxu také odeslat, aby se předešlo poškození zboží při přepravě. Pokud bude zboží odesláno k reklamaci nebo opravě bez tohoto přepravního boxu, neneseme žádnou odpovědnost za případné poškození zboží při přepravě, jak při přijetí zboží, tak ani při jeho zpětném odeslání.
- V případě, že nás nebudete o reklamaci předem informovat na email a zásilku s reklamovaným kompletním zbožím odešlete přímo na kontaktní adresu, je nutné zásilku označit viditelně nápisem REKLAMACE. V opačném případě nebude taková zásilka přijata, neboť ji budeme považovat za nevyžádanou zásilku. Zásilka musí rovněž obsahovat výše uvedené náležitosti.
- Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy naším převzetím zboží.

Upozornění:
Přístroje značky Craftgen jsou určeny výhradně a pouze pro domácí použití. Používání našich výrobků k již komerčním účelům je v rozporu s určením výrobků a také našimi obchodními a záručními podmínkami.


Ochrana autorských práv
Veškeré informace (text, obrázky, soubory) uvedeny na stránkách craftgen.cz / craftgen.eu jsou součástí duševního vlastnictví a bez písemného souhlasu nelze jakýkoliv obsah těchto stránek kopírovat ani umisťovat na jiné nosiče případně servery, nebo jinak publikovat, nebo dokonce používat pro komerční účely. Stránky jsou proto označeny symbolem © (copyright) a textem Všechna práva vyhrazena. Porušení nebo dokonce komerční zneužití těchto autorských práv za účelem osobního obohacení, může mít za následek právní postih a poskytnutí přiměřeného zadostiučinění.


Ochrana osobních údajů
Osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) zákazníků jsou uchovávány a zabezpečeny proti zneužití v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zákazník uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy za účelem případné nabídky zboží a služeb a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Provozovatel internetového obchodu Craftgen eshop prohlašuje a zavazuje se, že Vaše osobní údaje budou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání zboží), slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby učiněnou bankovním převodem. Využity jsou dále pro komunikaci s přepravními společnostmi, pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran - hlavně dotazníky spokojenosti společnosti Heureka Shopping s.r.o., a to až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním.
Provozovatel obchodu Craftgen eshop může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.


Odpovědnost
Skutečná technická specifikace výrobků se může lišit a může být změněna bez předchozího upozornění. Provozovatel eshopu Craftgen (výrobce a prodejce) může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty popsané na svých stránkách. Všechny produkty i přes jejich příznivé účinky na lidské zdraví není možno v žádném případě považovat za zdravotnické přístroje či prostředky. Upozorňujeme, že neneseme jakoukoli odpovědnost za poškození zdraví způsobené zanedbáním lékařské péče. Stejně tak odpovědnost za následky z důvodu nesprávného nebo nadměrného používání koloidního stříbra, stejně tak neschválenou distribuci vyrobeného koloidního stříbra nese každý samovýrobce, tj. uživatel přístroje sám.


Platnost obchodních podmínek
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti od 1.1.2018 a jsou platné do vydání nových obchodních podmínek.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Plasma generátor
Obslužný program Craftgen FQw
Craftgen PC Zapper (CPZ)
Biorezonanční replikátor (CBR)